Giftcards nadelig voor btw plichtige werkgevers

  • 3-11-2015

giftcards-en-btw.pngVeel werkgevers bieden hun werknemers als eindejaarsgeschenk (al dan niet in keuzeconcepten) giftcards aan. De meeste van deze cadeaukaarten zijn vrijgesteld van BTW. ‘Dat lijkt mooi, maar er kleeft voor werkgevers ook een belangrijk nadeel aan’, zegt Edwin Bouman, voorzitter van het Platform Promotional Products | PPP. ‘BTW-plichtige organisaties en bedrijven betalen dan weliswaar geen BTW, maar kunnen dit ook niet verrekenen. Bij inlevering van de cadeaukaart in de winkel wordt het BTW deel wel met de fiscus verrekend. De waarde die op giftcards staat is altijd inclusief BTW. Terwijl bij de levering van kerstpakketten en artikelen uit keuzeconcepten wel gewoon BTW geheven en verrekend wordt. Zo mag een werkgever bij bestelling van bijvoorbeeld een aantal wijnkoelers voor een bedrag van € 1.000,00, een bedrag van € 173,50 aan BTW terugvorderen. Bij giftcards van dezelfde orderwaarde mag dat niet. Het komt er op neer dat in deze constructie de BTW-plichtige werkgevers worden overgeslagen en een netto kostennadeel van niet terugvorderbare BTW van minimaal 6%, maar meestal 21% ondervinden. Dat kan behoorlijk aantikken’.


Bouman: ‘Het is goed om dit onder de aandacht te brengen, want ik vraag me af of dit wel breed genoeg bekend is. De praktijk leert ook dat een behoorlijk percentage van verstrekte giftcards niet wordt ingeleverd, omdat de geldigheidsduur verstrijkt of de cadeaukaart kwijtraakt. Dat kan nooit de bedoeling van een eindejaarsgeschenk zijn. Vaak ook moet het hele bedrag in één keer worden besteed. Ook dat zijn feiten, waar bij het aanbieden van dergelijke presentjes rekening gehouden zou moeten worden. In die zin is de attentie waarde van kerstpakket hoger en persoonlijker. Bovendien zitten daar bovengenoemde nadelen niet aan’.

Heeft u vragen of wilt u advies bel 0416 -671777 of mail sales@wot-p.nl